១១ដងដែល Mohammed Salah ប្រើ Magic Skill ដើម្បីស៊ុតបាល់បញ្ចូលទី

0
671

កីឡករខ្សែរប្រយុទ្ធ Mohammed Salah បានប្រើជំនាញពិសេសក្នុងកាបញ្ជូនបាល់បញ្ចូលក្នុងសំណាញ់ទី។ជំនាញដ៏ពិសេសរបស់គាត់​ ធ្វើឲ្យកីឡាករផ្សេងទៀតមិនអាចដណ្តើមបាល់ពីគាត់បាន ដែលប្រៀបដូចជាវេទមន្ត។

Loading Facebook Comments ...